BioEasy is een landelijke zorgapotheek die farmaceutische oplossingen biedt voor Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s) en artsenpraktijken. Als partner in het behandelproces staan wij specialisten bij in het volledige farmaceutische traject. In onze rol als zorgapotheek kopen wij middelen in of bereiden medicatie, stellen deze ter hand, geven instructie en zorgen voor een strikte medicatiebewaking volgens de geldende richtlijnen. Voor de patiënt betekent dit een behandeling op maat, waarbij de medicatie kan worden thuisbezorgd.

Waarom BioEasy?

Farmaceutische zorg van hoge kwaliteit, daarvoor staan wij bij BioEasy.

Farmaceutische zorg van hoge kwaliteit, daarvoor staan wij bij BioEasy. Dit begint bij het ondersteunen van de arts bij diens professie. Denk hierbij aan advies, terhandstelling, medicatiebewaking, instructies, maar ook het tijdig bezorgen van de medicatie en een logging van al deze processen. 

BioEasy staat hierbij dicht bij de voorschrijver en zit als partner van de arts aan tafel. Anders dan veel apotheken die op afstand bestuurd worden, luisteren wij naar de wensen van de arts, zijn wij de directe zorgpartner en zoeken wij naar de beste oplossing op maat. In een harmonieus contact, op zoek naar de optimale zorg voor de patiënt. 

Want goede, waar nodig innovatieve,  zorg voor de patiënt staat op één bij BioEasy. 

Ook na het afleveren van de medicatie blijven wij betrokken door dit geregeld met de patiënt te evalueren. Prettige zorg, waarbij de medicatie altijd op tijd en in de juiste hoeveelheden zo nodig aan huis geleverd wordt. 

Meer weten over de oplossingen van BioEasy?